สร้างสรรค์ สร้างธรรม สร้างสัมพันธ์ประชาคม

Welcome

ยินดีัต้อนรับสู่ :: สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ::

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในปี 2553 พร้อมเดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. จัดโครงการ “The 21st Century Hospitality Design: The Challenges of Resort Design and Management”

ประชุมวิชาการ ปอมท ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม รอยัลรีเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด งานธรรมศาสตร์วิชาการ’ 52 และร่วมสนทนา หัวข้อเรื่อง “อนาคตประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 (SMEs) มธ.ศูนย์รังสิต

ผลพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2552

การดำเนินการ

 

ภาพกิจกรรม และ ผลงานต่างๆ