เมนูหลัก

รถ TAXI

จุดจอดรถให้บริการ
  บริเวณหน้าประตูเชียงราก
  บริเวณหน้าประตู AIT
  บริเวณลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
   
การเรียกบริการรถTAXI
   ติดต่อเรียกใช้บริการรถ TAXI ผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย
    เบอร์ติดต่อ โทร. 0-2564-4407
    ภายใน 1000 ,1234   เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
   

 


 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59
โทรสาร 0-2564-4493
Web master : pr.tu@hotmail.com
Copyright © 2011 Thammasat University. All rights reserved.