เมนูหลัก

รถตู้

รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ - ส่ง ระหว่าง มธ. ท่าพระจันทร์ - ศูนย์รังสิต
ตารางให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่างท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต
รังสิต
ท่าพระจันทร์
06.30 น.
06.30 น.
07.00 น.
07.00 น.
07.30 น.
07.30 น.
08.00 น.
08.00 น.
08.30 น.
08.30 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
09.30 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.30 น.
10.30 น.
11.00 น.
11.00 น.
11.30 น.
11.30 น.
12.00 น.
12.00 น.
12.30 น.
12.30 น.
13.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.00 น.
14.30 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.00 น.
15.30 น.
15.30 น.
16.00 น.
16.00 น.
16.30 น.
16.30 น.
17.00 น.
17.00 น.
17.30 น.
17.30 น.
18.00 น.
18.00 น.
18.30 น.
18.30 น.
หมายเหตุ - ในช่วงภาคเรียนปกติให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ให้บริการทุก ๆ 30 นาทีตั้งแต่เวลา 06.30 น . – 18.30 น . วันเสาร์ ให้บริการทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.15 – 17.15 น . หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
รถตู้โดยสารร่วม ขสมก . สาย ต . 85

รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต– อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

การให้บริการ •  รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไประหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
จุดจอดรับ – ส่ง •  ศูนย์รังสิต ลานจอดรถตรงข้ามอาคารสำนักงานอธิการบดี
•  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ป้ายจอดรถโดยสาร ใต้ทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฝั่งภัตตาคารพงหลี
เส้นทาง
•  ถนนพหลโยธิน เข้าถนนวิภาวดี - รังสิต ขึ้นทางยกระดับโทว์เวล์ที่หน้าฐานทับอากาศดอนเมือง ลงทางยกระดับที่ดินแดง มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
อัตราค่าบริการ •  30 บาท
ผู้ดูแลการให้บริการ •  บริษัท เอส ดับบลิว พี ออโต้เซอร์วิส จำกัด
ระยะเวลาการให้บริการ •  ให้บริการทุกวัน
ท่า มธ . ศูนย์รังสิต 05.45 น . – 21.00 น .
ท่า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 06.00 น . – 22.00 น .
รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ - ส่ง ระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต - รถไฟฟ้า BTS

รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต - รภไฟฟ้า BTS

การให้บริการ •  รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไประหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต ถึง รถไฟฟ้า BTS
จุดจอดรับ – ส่ง •  ศูนย์รังสิต ลานจอดรถด้านหน้า สวทช.
•  สถานีรถไฟฟ้า BTS ป้ายจอดรถโดยสาร บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสถานี
เส้นทาง
•  ถนนพหลโยธิน เข้าถนนวิภาวดี - รังสิต ขึ้นทางยกระดับโทว์เวล์ลงทางยกระดับที่ลาดพร้าว มุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS (จตุจักร)
อัตราค่าบริการ •  30 บาท
ผู้ดูแลการให้บริการ •  ขสมก.
ระยะเวลาการให้บริการ •  ให้บริการทุกวัน
ท่า มธ . ศูนย์รังสิต 05.45 น . – 21.00 น .
ท่า สถานีรถไฟฟ้า BTS 06.30 น . – 21.00 น .
ตารางให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ
บริการรับ-ส่ง ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - ห้าง ฯ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
ลำดับที่ เวลาให้บริการ ลำดับที่ เวลาให้บริการ
 มธ. ศูนย์รังสิต ห้างฯ ฟิวเจอร์  มธ. ศูนย์รังสิต ห้างฯ ฟิวเจอร์
1 06.00 น. 06.00 น. 17 14.00 น. 14.00 น.
2 06.30 น. 06.30 น. 18 14.30 น. 14.30 น.
3 07.00 น. 07.00 น. 19 15.00 น. 15.00 น.
4 07.30 น. 07.30 น. 20 15.30 น. 15.30 น.
5 08.00 น. 08.00 น. 21 16.00 น. 16.00 น.
6 08.30 น. 08.30 น. 22 16.30 น. 16.30 น.
7 09.00 น. 09.00 น. 23 17.00 น. 17.00 น.
8 09.30 น. 09.30 น. 24 17.30 น. 17.30 น.
9 10.00 น. 10.00 น. 25 18.00 น. 18.00 น.
10 10.30 น. 10.30 น. 26 18.30 น. 18.30 น.
11 11.00 น. 11.00 น. 27 19.00 น. 19.00 น.
12 11.30 น. 11.30 น. 28 19.30 น. 19.30 น.
13 12.00 น. 12.00 น. 29 20.00 น. 20.00 น.
14 12.30 น. 12.30 น. 30 20.30 น. 20.30 น.
15 13.00 น. 13.00 น. 31 21.00 น. 21.00 น.
16 13.30 น. 13.30 น.      
 รายละเอียด
 - รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ - ส่งระหว่าง มธ. ศูนย์รังสิต - ห้างฯ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 
 - ไม่จอดรับ - ส่งระหว่างเส้นทาง
 - ค่าโดยสาร 15 บาท / คน / เที่ยว
 - จุดจอดรับ - ส่ง
 - ศูนย์รังสิต จอดบริเวณลานจอดรถตู้ ฝั่งตรงข้ามทางเข้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
 - ห้างฯ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จอดบริเวณลานจอดรถตู้ ช่องจอดที่ 16
 

 

<<Back

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59
โทรสาร 0-2564-4493
Web master : pr.tu@hotmail.com
Copyright © 2011 Thammasat University. All rights reserved.