มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์   0-2564-4440-59 โทรสาร 02-5644493

ศูนย์รักษาความปลอดภัย 0-2564-4407
Web master : pr.tu@hotmail.com

 
 

              

ลำดับที่

สาย

เส้นทาง

ต้นทาง

ปลายทาง

ประเภทรถ

1

29

วิภาวดี

มธ . ศูนย์รังสิต

หัวลำโพง

ร่วม – ร้อน

2
39 พหลโยธิน มธ . ศูนย์รังสิต สนามหลวง ร่วม – ร้อน
3
ปอ. 29 วิภาวดี มธ . ศูนย์รังสิต หัวลำโพง ร่วม – แอร์
4
ปอ. 510 วิภาวดี ตลาดไท อนุสาวรีย์ ฯ ขสมก .- แอร์
5
ปอ. 39 วิภาวดี ตลาดไท สนามหลวง ขสมก .- แอร์                 รถโดยสารธรรมดา(ธรรมดา)

สาย
เวลา
ต้นทาง
ปลายทาง
ระยะทางประเภทรถและจำนวนรถ
หมายเหตุ
สาย 29 04.00-22.30 น. รังสิต
หัวลำโพง
ระยะเส้นทาง 38 กม.แผนที่เส้นทาง
ครีมแดง(ฮีโน่) 44 คัน
มีกะสว่าง
เที่ยวไป เริ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดี ดอนเมือง หลักสี่ โรงพยาบาลวิภาวดี สวนจตุจักร สะพานควาย อนุสาวรีย์ชัยฯ พญาไท มาบุญครอง จุฬาฯ สามย่าน ถนนพระราม 4 สุดเส้นทางที่ หัวลำโพง
เที่ยวกลับ เริ่มต้นที่หัวลำโพง ถนนพระราม 4 ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


                 รถโดยสารธรรมดา(รถร่วมบริการ)

สาย
เวลา
ต้นทาง
ปลายทาง
หมายเหตุ
สาย 29

04.00-21.50 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หัวลำโพง
 
เที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ รังสิต ตรงไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนพระราม 4 จนสุดเส้นทางที่หัวลำโพง
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากหัวลำโพง ไปตามถนนรองเมือง แยกขวาไปตามถนนเจริญเมือง แยกขวาไปตามถนนจารุเมือง แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แล้วไปตาม เส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สาย
เวลา
ต้นทาง
ปลายทาง
หมายเหตุ
สาย 39

04.00-21.50 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สนามหลวง
 
เที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา แยกขวาไปตามถนนราชินี แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหน้อหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหน้อหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา ไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)

สาย
เวลา
ต้นทาง
ปลายทาง
หมายเหตุ
สาย 39 A

04.00-21.50น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 
เที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เที่ยวกลับ เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรถูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน ตามเส้นทางเดิมไปสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตตร์

                 รถโดยสารปรับอากาศ

สาย
เวลา
ต้นทาง
ปลายทาง
ระยะทางประเภทรถและจำนวนรถ
หมายเหตุ
สาย ปอ 39 03.50 -21.30 น. ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะเส้นทาง 46 กม/
ยูโรทู (เบ็นซ์ ) 23 คัน
 
เที่ยวไป เริ่มต้นที่ตลาดไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต แยกลำลูกกา สะพานใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว สวนจตุจักร สะพานควาย อนุสาวรีย์ชัยฯ
เที่ยวกลับ เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ ตลาดไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สาย
เวลา
ต้นทาง
ปลายทาง
ระยะทางประเภทรถและจำนวนรถ
หมายเหตุ
สาย ปอ 510 04.00-22.30น. รังสิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะเส้นทาง 46 กม/
ยูโรทู (ฮีโน่) 25 คัน, ยูโรทู (แดวู) 20 คัน
 
เที่ยวไป เริ่มที่อู่รังสิต(ตลาดไท) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ หลักสี่ เซ็นทรัลลาดพร้าว ตลาดนัดสวนจตุจักร สะพานควาย อนุสาวรีย์ชัยฯ
เที่ยวกลับ เริ่มที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ์ ไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่รังสิต

                 รถโดยสารปรับอากาศ(รถร่วมบริการ)

สาย
เวลา
ต้นทาง
ปลายทาง
ระยะทางประเภทรถและจำนวนรถ
หมายเหตุ
สาย ปอ 39 03.50 -21.30 น. ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ -  
เที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา แยกขวาไปตามถนนราชินี แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เสริม จากสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ไปสนามหลวง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ผ่านคลอง 4 อำเภอคลองหลวง ถึงสี่แยกบางขันธ์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลาดรังสิต ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา แยกขวาไปตามถนนราชินี แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา ไปตามเส้นทางเดิม จนถึงสะพานยมราช แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
เสริม จากสนามหลวง ไปสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา ไปตามเส้นทางเดิม จนถึงสะพานยมราช แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง

        ที่มา : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  http://www.bmta.co.th/