กลับหน้าหลัก  

ดอกหางนกยูงฝรั่ง
หรือดอกยุงทอง

ดอกเหลืองปรีดียาธร
หรือดอกตาเบบุญ่า
ดอกเสลา ดอกบัว
       
ดอกลีลาวดี
หรือดอกลั่นทม
ดอกรำเพย ดอกอเมซอล ดอกแคแสด
       
ดอกผีเสื้อ ดอกหางนกยุงไทย ดอกทานตะวัน ดอกแปลงล้างขวด
       
ดอกตาเบบูญ่าชมพู
หรือดอกชมพูพันธ์ทิพย์
ดอกราชพฤกษ์
หรือดอกคุณ