รายงานการดูงานต่างประเทศ
รายงานการไปดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (รุ่นที่ 7)
รายงานการไปดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่นที่ 8)
รายงานการไปดูงาน ณ นครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่นที่ 9)