ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน สวมสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประดับดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และประดับ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ

 

เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน

การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวม สายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และดวงตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ที่หน้าบ่าซ้าย