เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
เครื่องแบบปกติขาว ประดับเครื่องหมายแพรแถบย่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์