สรุปการซื้อขายวัสดุรีไซเคิล
•
•
•
•
เปอร์เซนต์ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ฝากขายกับธนาคารขยะรีไซเคิล
•
•
•
•
เปรียบเทียบปริมาณขยะ ปีงบประมาณ 2550-2553
•
•
การลดภาวะเรือนกระจก
•
•
•
•
•
 
โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แยกขยะให้ถูกวิธี ทิ้งขยะที่มีให้ถูกถัง
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประวัติสำนักงาน