รูปตัวอย่างลักษณะของขยะรีไซเคิล

ลำดับที่

รายการ

คุณลักษณะ

1.

กระดาษขาว

กระดาษขาวดำ
กระดาษถ่ายเอกสาร

2.

กล่องกระดาษ

กล่องกระดาษ

3.

กระดาษหนังสือพิมพ์

กระดาษหนังสือพิมพ์

4.

เศษกระดาษ

กระดาษสีที่ไม่เคลือบพลาสติก

5.

กระดาษมัน

กระดาษรองสติกเกอร์
กระดาษโปสเตอร์
กล่องกระดาษเคลือบกระดาษไว้มันด้านนอก


6.

แก้ว

เศษแก้วต่าง ๆ  
ขวดแก้วรวมต่างๆ


7.

พลาสติกขวดน้ำใส

ขวดน้ำพลาสติก สีใส

8.

พลาสติกขวดน้ำขุ่น

ขวดน้ำพลาสติกสีขุ่น โพล่าสีขุ่น ขวดพลาสติกสีขุ่นที่แกะลากด้านข้างออก

9.

ถุงพลาสติก

ปกพลาสติก , พลาสติกหนาสำหรับห่อหุ้มสินค้า

10.

ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ถุงพลาสติกใส่ของแบบมีหูหิ้ว,ถุงก๊อบแก๊บ

11.

เศษพลาสติกรวม

ขวดพลาสติกใส่น้ำยาต่าง ๆ
พลาสติกต่างๆ
ขวดขุ่นที่ไม่ได้แกะฉลากออก12.

พลาสติกกรอบ

พลาสติกกรอบที่ใช้บรรจุอาหาร/ขนม

13.

แผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์

แผ่นฟิล์มที่ใช้เอ็กซเรย์

14.

แก้วพลาสติก

แก้วพลาสติกใส่น้ำปั่น หรือ กาแฟ

15.

ถุงมือแพทย์

ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์

16.

ถุงน้ำเกลือ

ถุงน้ำเกลือที่ใช้กับคนไข้

17.

ขวดน้ำเกลือเหลี่ยมแบบใส

ขวดน้ำเกลือเหลี่ยมแบบใสที่ใช้กับคนไข้

18.

ขวดน้ำเกลือเหลี่ยมแบบขุ่น

ขวดน้ำเกลือเหลี่ยมแบบขุ่นที่ใช้กับคนไข้

19.

PVC สีเทา

ท่อพลาสติก  PVC  สีเทา
สายยาง


20.

PVC  สีฟ้า

ท่อพลาสติก  PVC  สีฟ้า

21.

อลูมิเนียม

เศษอลูมิเนียม

22.

กระป๋องอลูมิเนียม

กระป๋องน้ำอัดลม

23.

กระป๋องกาแฟ

กระป๋องกาแฟ  กระป๋องนมข้น  สังกะสี

24.

เศษเหล็กหนา

เศษเหล็กหนา

25.

เศษเหล็กบาง

เศษเหล็กบาง

26.

เหล็กหล่อ

เหล็กผสมโลหะอื่น

27.

ปีบน้ำมัน

ปี๊บสำหรับใส่น้ำมัน(หนา)

28.

ปี๊บแอลกอฮอล์

ปี๊บสำหรับใส่แอลกอฮอล์

29.

สแตนเลส

สแตนเลส

30.

ทองเหลือง

ทองเหลือง

31.

ตะกั่ว

ตะกั่ว

32.

รังผึ้งแอร์เนียม

รังผึงแอร์

33.

แบตเตอรี่

แบตเตอร์รี่รถยนต์   (เทน้ำทิ้ง)

34.

แผ่นซีดี

แผ่นซีดี

35.

น้ำมันใช้แล้ว

น้ำมันทอดอาหาร (ปี๊บ)