โปรดทราบ!! มธ.งดบริการ Email ชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาระบบ
ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2551


      เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบการให้บริการ Email กลางของมหาวิทยาลัย (http://email.tu.ac.th) โดยจะเริ่มปิดระบบเพื่อดำเนินการตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

     ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2551 โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการ email ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ระบบจะยังคงมีการจัดเก็บ Incoming mail ของผู้ใช้ทั้งหมดที่มีเข้ามาระหว่างที่ดำเนินการได้ตามปกติ และเมื่อระบบสามารถกลับมาให้บริการได้แล้วผู้ใช้จะได้รับ mail ทุกฉบับที่เข้ามาโดยไม่มีการสูญหายแต่อย่างใด

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี้

 

สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มธ.
๒ ม.ค.๕๑

Back