สภาอาจารย์และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญชวน อาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ร่วมขี่จักรยาน ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”
วันพุธที่ 23 มกราคม 2551


สภาอาจารย์และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวน อาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ร่วมขี่จักรยาน ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”
วันพุธที่ 23 มกราคม 2551 ลงทะเบียนเวลา 16.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี
(มีเสื้อแจกฟรี และจักรยานบริการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)

สภาอาจารย์และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวน อาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ร่วมขี่จักรยานในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การขี่จักรยานให้ถูกกฎจราจร ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ลดภาวะโลกร้อนด้วยการช่วยกันประหยัดพลังงาน สร้างเสริมสุขภาพ และแนะนำสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมขี่จักรยานได้ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 16.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (มีเสื้อแจกฟรี และจักรยานบริการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)

ขบวนขี่จักรยานนำโดย
• ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
• ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานสภาอาจารย์
• อาจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา


อย่าลืม……..เรามีนัดกัน วันพุธที่ 23 มกราคมนี้


สภาอาจารย์และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญชวน อาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ร่วมขี่จักรยาน ในโครงการ

“ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”

วันพุธที่ 23 มกราคม 2551 ลงทะเบียนเวลา 16.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี
(มีเสื้อแจกฟรี และจักรยานบริการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)

• ส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ด่วน !!!
• นำจักรยานมาเองก็ได้ หรือ ให้คณะกรรมการจัดเตรียมให้ก็ได้
• วันงาน รับคูปองรับเสื้อยืด คูปองรับจักรยาน (ให้ยืม) และ แบบประเมิน
• เล่น แรลลี่ ลุ้นรับรางวัล
• ส่งคืนแบบประเมิน ลุ้นรับรางวัลอีก 1 ต่อ
• รางวัลใหญ่ จักรยาน LA จำนวน 3 คัน และรางวัลเสื้อยืด อีก 50 ตัว
• สำหรับท่านที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า สามารถร่วม ขี่จักรยานได้ แต่เสื้อยืดและของรางวัลมีจำนวนจำกัด


กำหนดการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 16.00 - 18.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 7 กิโลเมตร
---------------------

เวลา 16.00 น. - ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี
เวลา 16.15 น. - ประธานในพิธี มาถึงบริเวณงาน
- ประธานสภาอาจารย์ กล่าวรายงาน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
- วิทยากรแนะนำการขี่จักรยานอย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร
- ประธานในพิธีขี่จักรยานนำขบวนตามเส้นทางที่กำหนด จุดเริ่มต้นบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผ่านจุดหลัก ต่างๆ ดังนี้
จุดที่ 1 ธรรมศาสตร์สโมสร
จุดที่ 2 สนามเทนนิส (ฝั่งอาคารพักอาศัย 14 ชั้น)
จุดที่ 3 ลานพญานาค (จุดแวะพักร่วมกิจกรรม)
จุดที่ 4 Fitness center บริเวณสระว่ายน้ำ
จุดที่ 5 สวนสุขภาพเอเชียนเกมส์ปาร์ค (จุดแวะพักร่วมกิจกรรม)
จุดที่ 6 บริเวณศูนย์สุขศาสตร์ (อาคารราชสุดา)
จุดที่ 7 สิ้นสุดเส้นทางขับขี่ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลและปิดงาน
แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพBack
Updated: 2008-01-22 9:43 TH