ถึงรุ่นพี่ กยศ. ส่งต่อน้ำใจให้รุ่นน้อง
5 กรกฎาคมนี้ ครบกำหนดชำระหนี้ กยศ.


เพื่อให้การชำระคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีนี้สะดวกกว่าครั้งไหนๆ ธนาคารกรุงไทย จึงเปิดให้ผู้กู้ทุกรายที่ครบกำหนด ชำระคืนเงิน สามารถนำเงินฝากเข้าบัญชีเพื่อรอการหักชำระหนี้โดยอัตโนมัติ หรือติดต่อชำระหนี้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ก่อนครบกำหนด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยไม่ต้องรอถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2550
สอบถาม โทร. 0-2208-8699 หรือ กรุงไทยโฟน 1551
http://www.studentloan.ktb.co.th
E-mail: gst@ktb.co.th
Back