วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรจีนศึกษา (นานาชาติ)


          วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรจีนศึกษา (นานาชาติ) โดยมีกำหนดวันสำคัญดังนี้

ขายใบสมัคร  2 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
รับสมัคร (ณ สำนักงานวิทยาลัยฯ) 21 ธันวาคม 2552 - 29 มกราคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
(ผ่านทาง www.pbic.tu.ac.th
และประกาศหน้าคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
3 กุมภาพันธ์ 2553
สอบข้อเขียน (สถานที่สอบจะแจ้งในประกาศ) 6 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ผ่านทาง www.pbic.tu.ac.th 
และประกาศหน้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
22 กุมภาพันธ์ 2553
สอบสัมภาษณ์ (สถานที่สอบจะแจ้งในประกาศ) 27 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ผ่านทาง www.pbic.tu.ac.th
และประกาศหน้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
5 มีนาคม 2553

ใบสมัคร มีขายที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) และศูนย์หนังสือจุฬาฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม ติอต่อ สำนักงานวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์ 02 613 3701 – 5
www.tic-tu.com
Back
Updated: 2009-11-12 9:28 TH