ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.
โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร.0.2613x3030

๒๔ มกราคม ๒๕๕๔

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2554


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่(ระบบสอบตรง) ปีการศึกษา 2554 โดยผู้ประสงค์สมัครสอบ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ใช้ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)

โดยกำหนดสอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 -12.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครผ่านทาง www.reg.tu.ac.th
หรือซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาลาพระเกี้ยวและสยาม สแควร์)
หรือสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.seas.arts.tu.ac.th
และ www.reg.tu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2613-2672, 0-2613-2599 หรือ 089-477-5123
(ในวันและเวลาราชการ)


#540124-010a

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมศาสตร์สโมสร เปิดรับสมัครบุคลากรธรรมศาสตร์
เข้าเป็นสมาชิกสโมสร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ธรรมศาสตร์สโมสร เปิดรับสมัครบุคลากรธรรมศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกธรรมศาสตร์ สโมสร โดยผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ทั้งสมาชิกรายปี ในอัตราค่าสมาชิกต่อปี 150 บาท และสมาชิกตลอดชีพ ในอัตราค่าสมัคร 350 บาท ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับในการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของธรรมศาสตร์สโมสร ตลอดจนส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับสมาชิก อาทิ การสัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ

อนึ่ง สมาชิกที่สมัครแบบรายปี สถานภาพการเป็นสมาชิกได้สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2553 หากท่านประสงค์จะเป็นสมาชิกสามารถสมัครต่อได้เช่นกัน

ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
นายทนง วิเศษสิงห์ ประธานสมาชิกสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์สโมสร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
โทร. 0-2564-2922 หรือ 086-326-0571


#540124-010b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
ส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 9 กุมภาพันธ์ 2554


คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงาน การออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวารสารศาสตร์ฯ เพื่อเฟ้นหาผลงานที่ทันสมัยสะท้อน แนวความคิดที่สื่อความหมายถึงอัตลักษณ์ ความเป็นคณะวารสารศาสตร์ฯ ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรม และผลงานที่ชนะการประกวดจะนำไปใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนต่อไป โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 9 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุณี สุขสม โทร. 0-2696-6267
และสามารถ Download ใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ www.jc.tu.ac.th


#540124-010c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญสมาชิกธรรมศาสตร์สโมรสร และผู้สนใจร่วมกิจกรรม ประจำปี 2554


ธรรมศาสตร์สโมรสร ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมกิจกรรม ประจำปี 2554 ดังนี้

กิจกรรม
วันที่
สถานที่
อัตราค่าสมัคร
สมาชิก
ไม่เป็นสมาชิก
โครงการไหว้พระ 9 วัด 19 กุมภาพันธ์ 2554 จังหวัดนครปฐม
รับจำนวน 40 ท่าน
199 บาท
239 บาท
ธรรมศาสตร์สโมสร
สัญจรโรงเกลือ
5 มีนาคม 2554 ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
รับจำนวน 50 ท่าน
350 บาท
399 บาท
ศึกษาดูงาน ประเทศเกาหลี 14-18 กรกฎาคม 2554 ประเทศเกาหลี
รับจำนวน 20 ท่าน
22,900 บาท
23,900 บาท

ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
นายทนง วิเศษสิงห์ ประธานสมาชิกสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์สโมสร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
โทร. 0-2564-2922 หรือ 086-326-0571


#540124-010d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง
และรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ง แบบหลังคาสูง จำนวน 1 คัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน50 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 31 มกราคม 2554 และสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง แบบหลังคาสูง จำนวน 1 คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 1 กุมภาพันธ์
และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่
งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเจิมได้ที่ 0-2564-0331 ต่อ 3018 ในวันและเวลาราชการ


#540124-011a

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์สอบราคาซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 9 กุมภาพันธ์ 2554 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโดมคู่ฟ้า ชั้น 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่
หน่วยพัสดุ ชั้น 4 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-5726 หรือ 0-2696-5728
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.ในวันและเวลาราชการ


#540124-011b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ


สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ประจำปี 2554 ตำแหน่งนักวิชาการเงิน ละบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ


#540124-012a

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จำนวน 1 อัตรา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจบการศึกษา ระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ หรือ ด้านปัญญา ประดิษฐ์ และทำวิจัยในระดับปริญญาเอกในสาขาที่ต้องการสมัคร และหากมีประสบการณ์สอน และวิจัย หรือทำงานในภาคเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และสมัคร ได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ


#540124-011b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ หรือวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรม

โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 17 กุมภาพันธ์ 2554 ตำแหน่งอาจารย์สาขา วิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน หรือมัณฑนศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ หรือวิจัยทางด้านสาขาสถาปัตยกรรมภายใน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 25 กุมภาพันธ์ 2554 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถ ในการจัดงานเอกสาร งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร

โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 17 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ห้องบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2986-9434 และ 0-2986-9605-6 ต่อ 3011-2 ในวันและเวลาราชการ
หรือสมัครทาง e-mail ได้ที่ pr_aptu@hotmail.com


#540124-012c