รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ประจำปี 2557

SA1410936901

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่าคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคหัวใจ และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุรภาพการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ประจำปี 2557 

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่าคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคหัวใจ และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุรภาพการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ประจำปี 2557

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่าคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคหัวใจ และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุรภาพการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ประจำปี 2557

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่าคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคหัวใจ และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุรภาพการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ประจำปี 2557

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่าคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคหัวใจ และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุรภาพการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ประจำปี 2557

มธ. ถ่ายทอดสด เสวนา เรื่อง “ปฏิรูปสื่อ : ปฏิรูปความจริง”, วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๗

MA1411612659