พระราชนิพนธ์ยูงทอง

เพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง

ทำนอง พระราชทาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2506
คำร้อง จำนง ราชกิจ

...........................................................................

แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชล
เราทุกคนรักดุจหัวใจ
ปลูกยูงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมโน้มใจรัก
ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้
เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไล
ปกแผ่ไปในทุกทาง
สัญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่าง
อย่าจืดจางรักร่วมทางกันไป

*ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น
ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้
พิทักษ์รักษาเชิดชูไว้
อบอุ่นใจไปทุกกาล
พระธรรมสถิตย์ร่วมจิตสมาน
ปฏิญาณรักสามัคคี
รักยูงทองงามเด่นเหนือนที
ส่งศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนาน (ซ้ำ *)

 

โดมในดวงใจ

เพลงโดมในดวงใจ

คำร้อง ทวีปวร ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................

ฟากฟ้าครามงามประกายเฉิดฉายโดม
รับแสงโสมส่องหล้ารุ่งราศี
เหนือลำน้ำเจ้าพระยาพาชีวี
เริงฤดีคลื่นขับกล่อมยิ่งน้อมใจ
ทิวสนมวลล้วนสล้างเป็นทางแถว
ลมกระซิบเสียงแผ่วกิ่งก้านไหว
คำรำพันนั้นว่าโดมในดวงใจ
ยืนยงไปตราบสิ้นสุดดินฟ้า
โดมดำรงคงไว้ในดวงจิต
ชั่วชีวิตรักจะมั่นสุขหรรษา
มอบดวงใจให้แก่กันนิรันดร์มา
โดมคู่ฟ้า รักจะอยู่คู่ดวงใจ...

ขวัญโดม

เพลงขวัญโดม

คำร้อง ครูเอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................
โอ้ยอดเทพีศรีโดม
ขวัญใจแห่งโดมเด่นฟ้า
แม่งามวิไลติดตา
สุดบูชาสัมพันธ์
ร้อยกรองแซ่ซ้องประโคม
พิศไหนงามนั้นช่างชวนหัวใจผูกพัน
โฉมผ่องพรรณต้องใจ
*ร้อยทั้งร้อยกลอยใจอรทัยสบสม
หนาวหรือร้อนตรอมตรมลืมระทมข่มใจ

**โอ้ยอดชีวันขวัญโดม
เย้ยนางทั่วไปให้หมอง
ด้วยขวัญโดมพราวผ่อง
โสภานักหนาน่าโลม
ขวัญโดมโลมหล้า
ไม่เห็นใครงามกว่า
ฝั่งเจ้าพระยาฟ้าโดม
ขวัญใจที่โดมใฝ่ฝัน
โลกระบือลือลั่น

โลกสำเริงเริงรมย์แม้เพียงได้ชมผ่านไป
ลืมชื่นชมภิรมย์ลืมวัยลืมจิตใจเผลอปอง

สัมพันธ์เช่นขวัญแห่งไทย
นภาจะผ่องโลกจะโสภาน่ามอง
รักข้าปองแต่โดม(*,**)

โดมร่มใจ

เพลงโดมร่มใจ

คำร้อง ธาตรี ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................

แดนรักร่มใจ สุขสันต์มั่นใจ โดมนี้รุ่งเรืองฟ้า
สูงส่งศักดิ์อยู่ ค้ำชูธรรมา ธารรักรินรื่นรมย์
เราซึ้งสุดใน โดมคุ้มแกใจ โล้มไล้สุขทรวงสม
แม้นหากชีพอยู่ มิรู้เลือนชม เตือนรักคู่ชีวี
เหลืองแดงครองใจ ซึ้งใน ใจน้องพี่
โดมเด่นธรรม แจ่มใจนี้ ศรีนาคร
ดินฟ้าฝากพร วอนรักร่มใจ โดมนี้อนุสรณ์
ซึ้งจิตแจ่มเด่น แม้เป็นคำพร วอนรักคู่ดินฟ้า

อาลัยโดม

เพลงอาลัยโดม

คำร้อง ธาตรี ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................

โอ้โดมที่รักเจ้าขา ที่รักเจ้าขา ขอลาก่อน
จากโดมเหมือนใจร้าวรอน ความหลังพาอาวรณ์
ทอดทรวงสะท้อนอาลัย ต้องจำจากจำลา
มิตรโดมที่ข้ารักใคร่ คร่ำ ครวญหวลไห้ด้วยใจระทม
จากทิวสนงามที่ให้ความภิรมย์ จากรั้วจำปี ที่บ่มจากวงสังคมตรมทรวง
ร่มโพธิ์ที่เคยร่มเย็น ข้านี้ไม่เว้นแสนเป็นห่วง
ท่าริมน้ำตรึงซึ้งทรวง จำร้างลาเลยล่วง
ฝากดวงใจเพ้อรำพัน ต้องจำจากโดมไป
ถึงไกลกันด้วยฟ้ากั้น แต่ใจยึดมั่นผูกพันมิคลาย
โอ้ลาขอลาจำต้องลาลับกาย ยังหวนอาลัยไม่หน่าย
ด้วยความเสียดายแดนโดม

โดมรอเธอ

เพลงโดมรอเธอ

คำร้อง สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................
(ญ) ขอลาแล้วโดมโอ้โดมเอกแดนแคว้นธรรม แคว้นใดไม่ปานหวานฉ่ำเหมือนกับแคว้นธรรมค้ำไทย
เมื่อมาข้าฝันฝ่าฟัน ผูกพันฝังใจฝันลอย เพื่อพลอยผลักไสเขาย่ำช้ำใจเกินกลั้น
(ช) ขอวอนงามปลื้มอย่าลืมกลิ่น ร่ำ จำปี เคยนั่งดูดอกขาวคลี่ตรงริมนทีนั้น
แดนโดมฤดีร่มจำปี เขื่อนขวัญ เราร่วมเกลียวรักมั่นเคยงคู่กันเสมอกาล
(ญ) หวังลอยคล้อยไปตัดใจจากโดมขอลา แม้นโดมจะยังรักข้าเหมือนเจ้าพระยารักธาร
อยู่ใยเพื่อนเมินต่างเดินดมเพลินพิมาน แสนอายโอ้โดมสถานหวังสิ้นขอซานซมซ่อน
(ช) ขวัญเอยเพียรใหม่พลาดไปประหนึ่งเป็นครู โดมยังรอที่รักอยู่รอดูน้ำใจก่อน
จำปี เป็นใจห่วงอาลัยมิ่งสมร ซึมเศร้าคอยขวัญอ่อนคืนโดมก่อนเถิดน้องเอย

 

 

จำจากโดม

เพลงจำจากโดม

คำร้อง วิทยา สุขดำรงค์ ทำนอง วิทยา สุขดำรงค์

...........................................................................
ถึงวาระจากโดมไป เหมือนจิตใจของเรานี้จะขาดรอน
ด้วยรักโดมสุดถอน มิเคยจากจรจึงเศร้าอาวรณ์
เมื่อต้องจากไป คิดถึง คิดถึง คิดถึงมวลเพื่อน
ทุกวันหนอเราเคยเอื้อนถ้อยคำเยือนเย้าหยอกใคร ๆ ยามพลั้งเราให้อภัยไม่คิดใส่ใจเพราะใจรักมีต่อกัน
คิดถึงร่มเงาชงโค และร่มโพธิ์ที่เคยให้ร่มเย็นสุขสันต์
ร่มไม้คล้ายฉัตรสวรรค์ ร้อนคลายจากพลัน
เหมือนนั่งชื่นบานภายใต้ดวงเดือน แสนหม่นแสนจนใจเสียจริงๆ
แสนจนฤทัยเสียยิ่งที่ทุกสิ่งหนอ ช่างตราตรึงอยู่ไหนใจไม่บิดเบือน
ไม่ลืมไม่เลือนรักโดมฝังแน่นฤทัย ขอลาแล้วแม่โดมเอ๋ย
แคว้นที่เคยให้ความร่มเย็นจิตใจ บัดนี้ต้องจากไป
แม้นฝืนอย่างไรก็ต้องจากไปตามข้อผูกพัน ถึงใจ... ถึงใจไม่ยอมจะจาก
ถึงใจไม่ยอมจะพรากต้องจำจากแล้วอย่างโศกศัลย์ หากกายต้องไกลจากกัน
จิตฉันแบ่งปันชีวันไว้กับแม่โดม

นี่หรือธรรม

นี่หรือธรรม

คำร้อง-ทำนอง อโฆษะ

...........................................................................
เมื่อเธอมาเธอก้าวอย่างมั่นใจ
เจอะรอยยิ้มพิมพ์ใจให้สุขสันต์
ที่แห่งนี้น้องพี่ร่วมมือกัน
ปลูกต้นรักให้เบ่งบานเต็มที่
สามัคคี (ซ้ำ) เถิดเหลืองแดง (ซ้ำ)
ลูกแม่โดม (แม่โดม แม่โดม)
เปล่งเสียงเชียร์ (ซ้ำ) เชียร์สร้างสรรค์ (ซ้ำ)
เมื่อเราร้อง (เราร้อง เราร้อง) พี่น้องร่วมใจ
นี่หรือธรรม (ธรรมศาสตร์)
นี่หรือธรรม (ธรรมศาสตร์)
ร่วมใจกันยึดมั่นประสานเสียงเชียร์
เมื่อเธอไปหัวใจยังผูกพัน
ทุกวันและคืนชื่นฤดี
ต่างฝ่าฟันสร้างความสามัคคี
บานคลี่ด้วยสีเหลืองแดง
เป็นกำแพง (ซ้ำ) ต้านอธรรม (ซ้ำ)
ต่างโถมกระหน่ำ คุณธรรมสร้างธรรมศาสตร์ก้าวไกล
กู่ร้องพลัน (ซ้ำ) ลือลั่นไป (ซ้ำ)
สร้างสายใย สายใจสายเลือดเหลืองแดง
นี่แหละคือธรรม (ธรรมศาสตร์)
นี่แหละคือธรรม (ธรรมศาสตร์)

เธอชื่อยูงทอง

เพลงเธอชื่อยูงทอง

ทำนอง/คำร้อง สมควร กวียะ

...........................................................................

ลอย..เหนือ..แดนโดม จากแดนสรวงดวงพโยมส่องสุธา
สาดประกายสายนํ้าเจ้าพระยา ส่งความหลังสั่งเสน่หามาเร้าใจ
เธอ..ชื่อ..ยูงทอง สร้างศรัทธาอันเรืองรองและเกีรยงไกร
ด้วยดวงตาโปรยยิ้มพิมพ์หทัย ด้วยดวงใจปลอบใจให้เบิกบาน
จาก..ตึกโดม..สูง สู่ร่มยูง..สวย..ตระการ รักของเราเหมือนตำราแห่งวิญญาณ
ฝันของเราเหมือนตำนานแห่งดวงดาว
มี..อาทิตย์..มีจันทร์ บ่มความรักเรืองนิรันดร์สุกสกาว
ดอกชงโคเอื้องฟ้าสะพรั่งพราว โลก..อะคร้าวด้วยรัก..ยูงทอง

โดมในอดีต

เพลงโดมในอดีต

ทำนอง/คำร้อง รวมพร พลางกูร

...........................................................................
กลับสู่ความหลังริมฝั่งเจ้าพระยา อดีตยังฝังอุรา
จำติดตาใต้แดนฟ้าโดม ยูงทองไสว
เหลือแดงใดไม่ใฝ่ปองชม เหมือนยูงในแดนฟ้าโดม
ชวนภิรมย์ชื่นใจ ได้เรียนได้รู้ ชูศักดิ์ศรีชีวัน
โอ้โดมยังรักผูกพัน ใจตื้นตันเมื่อเยือนครั้งใหม่ ยังจำติดตรึง
คิดถึงวันที่จากโดมไกล น้ำตาเอ่อนอง หยาดไหล ต้องจากไปตามทาง
โดมเหมือนบ้านสถานพักพิงใจกาย มีรักจากเพื่อนมากมาย
หญิงและชายไม่มีจืดจาง สิ่งใดดีขวัญโดมพลีร่วมสร้าง เพียรให้เป็นตัวอย่าง
โดมที่หวังยังรอ ใต้โดมวันนี้ มีแต่รักจริงใจ ลูกโดมอยู่แห่งหนใด
จงกลับไปแดนโดมร่วมก่อ โดมยังต้องการทุกสายธาร ที่แยกแตกกอ
ให้รวมเป็นเพียงหนึ่งหนอ ดั่งเจ้าพระยาเคียงโดม 

โดมเริงใจ

เพลงโดมเริงใจ

คำร้อง/ทำนอง อภิชาติ ดำดี

...........................................................................

โอ้แดนโดม ในต์เพลงโน้มให้ใจจำ รื่นลำนำ เริงลำเนาเจ้าพระยา สายธารฉํ่า เปี่ยมสุขลํ้า ลมพลิ้วมา สวยสง่า จุดใจจำ เด่นโดมคํ้าแดนไทย ต้นยูงทอง ครวญเพลงร้องระเริงใจ โบกโดบยใบชวนชงโคชื่นชมคน ลูกโดมใฝ่ หลักใหญ่ลํ้า ธรรมคํ้าชน ฟ้าดินยล ต่างรำพัน เกียรติโดมนั้นเกรียงไกร สุดขอบฟ้า หนใดก็ยังมั่นใจ ถึงไกลแสนไกล โดมสุกใส แนบเนา เรามีลืมเลือน โอ้แดนธรรม มนต์เพลงยํ้าให้ใจเตือน อย่าแชเชือน เชิญชาวโดมร่วมวิญญาณ สวยโดมเด่น จับจิตเน้น ไปทุกกาล รักวิญญาณ เกียรติความดี แหล่งโดมนี้นิรันดร์ 

เงาโดม

เพลงเงาโดม

คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................

มองเห็นโดมวิไล จำร้างไกลแสนเศร้า
ประทับใจของเรา ฝากเงาไว้ในสายตา
จำกลิ่นหอมจำปี จำโดมศรีสง่า
เจ้าพระยาล้ำค่า ไหลรินผ่านมาใฝ่หาอาลัย
จากไปใจคะนึง โดมเหมือนหนึ่งแดนสรวงในดวงฤทัย
พระคุณแดนโดมยิ่งใหญ่ แม้นอยู่หนใด
เลือดสีเหลืองแดงอำไพ อยู่ในหัวใจจนตาย
สุดเสียดาย สุดเสียดาย
จากไปหัวใจมิวาย คร่ำครวญเสียดายแดนโดม
สุดระทม สุดระทม
โอ้เคยสำราญภิรมย์ ต้องไกลสังคมแดนโดม
ลาแล้วโดม ลาแล้วโดม
ตื่นตาคะนึงถึงโดม หลับตาชโลมอาวรณ์

สีเหลืองแดง

เพลงสีเหลืองแดง

คำร้อง พุทธินันท์ ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................

สีเหลืองแดงอาภัสร์จรัสหล้า เป็นสีส่อก่อวิชามหาศาล
สีเหลืองแดงจะยิ่งใหญ่ในตำนาน เรื่องด้วยการร่วมรักสามัคคี
สีเหลืองแดงนั่นหรือคือธรรมศาสตร์ ได้ชูชาติชื่อระบิลทุกถิ่นที่ เกียรติกำจร
กำจายจ้าทั่วธาตรี รุ่งศักดิ์ศรีเรืองวิชากฤษดาการ

เอื้องฟ้า

เพลงเอื้องฟ้า

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................
สวนสวรรค์ริมน้ำช่างงามสง่า
ริมฝั่งเจ้าพระยาวิไล
มีมาลีฤดีตื่นใจ
ปทุมลัดดาดื่นไป สวยไม่เท่าเอื้องฟ้า
โฉมสตรีมากมีที่งามร่าง
แพ้หนึ่งนางสะอางโสภา
ทั้งแผ่นดินยุพินเด่นตา
หนึ่งนางสำอางสุดาสวยยิ่งกว่าร้อยนาง
น่าชม ถูกต้องส่วนสมที่พระพรหมสร้าง
รูปนาง เลิศเลอสะอางเด่นเหนือนางใด
เฉิดฉัน จากสวรรค์หรือวิมานไกล
เกิดจากฟ้าหรือว่าไรจึงได้งามล้ำวิไลข่มนางในวิมาน
รูปงามทรามเชย
สวยแท้นางเอยทรามเชยสะคราญ
สวยเอยงามเอยทรามเชยอ่อนหวาน
เย้ยปวงเยาวมาลย์กัลยา
แม่งามล้ำเลิศเด่น
พิศพักตร์จันทร์เพ็ญยังเพ็ญด้อยกว่า
ฉันชี้เทวีมีความสง่า
เหล่าเทพธิดาอิจฉาความงาม
สวยแท้สะอางเกินนางโลกสาม
งามสมนามเอื้องฟ้า

ธรรมศาสตร์รักกัน

เพลงธรรมศาสตร์รักกัน

คำร้อง ศรีสวัสดิ์ นิจิตรวรการ ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................
(สร้อย) เพลงนี้เพลงเราธรรมศาสตร์พวกเราเจ้าของ คำร้องทำนองมันเรียกมันร้องพี่น้องให้มา
มาเริงมารำทำเพลง บรรเลงประโลมชีวา มาส่งภาษาใจว่าธรรมศาสตร์รักกันๆ ๆ
(ญ) ฟังเสียงเพลงพร้องหัวใจมันร้องมันเร้า คิดถึงปีก่อนฟ้าเก่า ที่ริมฝั่งเจ้าพระยา
ก่อนนั้นสุขนักเมื่อเราเป็นนักศึกษา ใช้วัยชีวา สำราญเริงร่างทุกวัน ๆ ๆ (สร้อย)
(ช) เดือนนี้ปีโน้นคิดไปใจโหนโยนหาย เสียดายวันอ่อนสอนง่าย ที่ครูท่านให้วิชา
บัดนี้เบื้องนั้นจิตใจยังฝันเฟื่องฟ้า เห็นเดือนดาราฟ้าธรรมศาสตร์สวยครั้น ๆ ๆ (สร้อย)
(ญ) งามนักงามหนาอาถรรพ์ในฟ้าแดงเหลือง ฝันไปใจฟ่องฟ้าเฟื่องสุขไปกับเรื่องรักเรา
พี่เอยพี่น้อง จิตใจมันร้องเรียกเร้า รักภูมิลำเนาเหลืองแดงแรงเร่านิรันดร์ ๆ ๆ (สร้อย)
(ช) แดงเหลืองแดนนี้เสรีมันชี้ชวนชัก ภิรมย์ชมแหล่งศรีศักดิ์ที่ยืนเป็นหลักรัฐไทย
คราฟ้าลั่นร้องต้นยูงผยองยอดไหว แม้กายเราไกลหัวใจยังใฝ่สัมพันธ์ ๆ ๆ (สร้อย)

ธรรมศาสตร์เกรียงไกร

เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร

คำร้อง ทวีปวร ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................
(สร้อย) วันเอ๋ยวันนี้ สุขศรีมงคล
สดใสในกมล แดงเหลืองเรืองชัย
วันชื่นชุมนุม สาวหนุ่มธรรมศาสตร์
อาภรณ์โอภาส เอ๋ย ธรรมศาสตร์เกรียงไกร
(ซ้ำ) ศรีเอยศรีธรรมศาสตร์ ประกาศเอยเกียรติไกล
ทุกรุ่นร่วมใจเทอด ในเหลืองแดง
เหลืองหรือคือธรรม ประจำเอ๋ย ดวงจิต
แดงคือโลหิต อุทิศเทอดให้ (สร้อย)
(ญ) เชิญมาร่วมงาน สมานสามัคคีแดงเหลือง
เรืองศรีคนดีอยุธยา
วิญญาณเอ๋ยธรรมศาสตร์ ประกาศเอ๋ยนานมา
สายธารศรัทธา สายธารศรัทธาธำรงค์นิรันดร์ (สร้อย)
ขอนามธรรมศาสตร์ องอาจคู่ฟ้า
ที่รวมศรัทธา ทุกยุคทุกสมัย
(ญ) ขอเลือดเหลืองแดง (ช ซ้ำ) (ญ) หลั่งแรงนิรันดร์ (ช ซ้ำ)
(ญ) คือธารสมานฉันท์ (ช ซ้ำ) (ญ) มิ่งขวัญโชคชัย (ช ซ้ำ) (สร้อย)

 

 

9 มีนาคม วันป๋วย  อึ๊งภากรณ์
5 เมษายน วันสัญญา ธรรมศักดิ์
11 พฤษภาคม วันปรีดี  พนมยงค์
 27 มิถุนายน 2477  วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประมาณเดือน ก.ค. - ส.ค. วันพระราชทานปริญญาบัตร
16 สิงหาคม 2488  วันสันติภาพไทย (วันเสรีไทย)
14 ตุลาคม 2516  เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ (วันแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทย)
6 ตุลาคม 2519  เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ
5 พฤศจิกายน วันธรรมศาสตร์สามัคคี
10 ธันวาคมของทุกปี วันธรรมศาสตร์ (วันรัฐธรรมนูญ)

 

มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

somkit

“สร้างผู้นำ ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก”  "Leadership through World-Class Education and Research"

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
  2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
  3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ปณิธาน

 

“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”  "THAMMASAT FOR THE PEOPLE"

 

ค่านิยมองค์กร

 

“เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม" "Excellence, Morality, and Social Engagement"

 

เป้าหมายเชิงนโยบาย

 

  1. มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ
  2. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 400 ของโลก และอันดับ 80 ของเอเชีย
  3. มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ และชะลอการขยายตัวเชิงปริมาณ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

 

สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS

 

เป้าประสงค์

สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  GREATS   มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 กลยุทธ์

1.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการกระตุ้นนักศึกษาให้มีทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน
1.2 สร้างหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning และมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติตามมาตรฐานสากล
1.3 พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.4 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม GREATS 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

 

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ  สังคมไทยและสังคมโลก

 

เป้าประสงค์

ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  และนำไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน

กลยุทธ์

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ท้าทาย ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของประเทศ ได้แก่

1) Democracy
2) Policy Recommendation
3) Energy & environment
4) Health, Wellness & Bio-Med, Medical Technology
5) Food Agriculture & Bio-Tech
6) Mechatronics, Intelligent Robots, Systems Engineering Electronic Control
7) Digital, Internet of Things & Convergence
8) Creative, Culture, High Value Services

2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นสหสาขา (Multidisciplinary)/
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมุ่งเน้นการวิจัย/นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่งตอบปัญหาสังคม/แก้ไขปัญหาของประเทศ
2.3 พัฒนาคลัสเตอร์การวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence Center) ในประเด็น การวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัย (Hub)
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

เป้าประสงค์

ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

กลยุทธ์

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญใน 8 เรื่อง (ตามกลยุทธ์ 2.1)
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กับมหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัย และ/หรือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม
3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ และ/หรือองค์กรที่กำหนดนโยบายระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

 

มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

 

เป้าประสงค์

  1. เพื่อให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

  2. เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู ป้องกัน และการสร้างเสริม สุขภาพแก่ประชาชน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

กลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม แก่ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ
4.2 สร้างมูลค่าเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาดด้านการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ
4.3 ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิก (Clinical Excellence Center) ตามความต้องการของประเทศ
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลให้ทันสมัย
เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

 

มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

 

เป้าประสงค์

พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์

5.1 นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูง
5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5.3 พัฒนาการบริหารจัดการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
5.4 พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
5.5 สร้างระบบและกลไกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
5.6 มุ่งสร้าง Branding และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ธรรมศาสตร์และเผยแพร่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
5.7 ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

กลยุทธเชิงรุก 5 กลยุทธ์

  1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา
  2. สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาลและตาม โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับชาติ และนานาชาติ ได้แก่

1) Democracy
2) Policy Recommendation
3) Energy & environment
4) Health, Wellness & Bio-Med, Medical Technology
5) Food Agriculture & Bio-Tech
6) Mechatronics ,Intelligent Robots, Systems Engineering Electronic Control
7) Digital, Internet of Things & Convergence
8) Creative, Culture, High Value Services

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3 สถาบัน (มธ. สวทช. เอไอที) เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการความร่วมมือที่ใช้ชื่อว่าโครงการ “NEXT (New Entrepreneur Exchange and Transfer)” เพื่อร่วมสร้าง STARTUP DISTRICT : ความพร้อมในด้านพื้นที่ และพัฒนาไปสู่ Entrepreneurial University : การจัดการเรียนการสอนเน้น entrepreneur
4. จัดตั้ง Clinical excellence Center /Community based เพื่อนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้บริการแก่ชุมชน/ประชาชน เช่น

4.1 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจ เส้นเลือด และเมตาโบลิซึ่ม
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
4.3 Community Based

5. มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ

5.1 เพิ่มรายได้
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหาร
5.3 เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล

 

 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

about-introduction-events01

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นการชุมนุมและเดินขบวนครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกว่าห้าแสนคน ทําให้ยุคเผด็จการทหารที่ครองอํานาจอย่างยาวนานตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2490 ได้สิ้นสุดลงและทําให้ประชาธิปไตยได้กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เป็นประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อ และชีวิตของวีรชนจํานวน มาก มีผู้เสียชีวิต 77 คน บาดเจ็บ 857 คน

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

about-introduction-events02

เช้าตรู่วันที่ 6 ตุลาคม 2519 นิสิตนักศึกษาที่กําลังชุมนุมกันที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อคัดค้านการกลับเข้ามา ประเทศไทยของจอมพล ถนอม กิตติขจร ถูกปราบปรามเข่นฆ่าโดยกองกําลังเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธสงครามครบมือ พร้อมด้วยกลุ่มกระทิงแดง และนวพล ที่เป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านนักศึกษา เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์ที่ทารุณโหดร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 46 คนตามตัวเลขของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในจํานวนนี้ มี 16 ศพที่ถูกเผาจนไม่อาจระบุได้ ว่าเป็นใคร บางคนถูกจับแขวนคอ บางคนถูกเผาทั้ง ๆ ที่ยังไม่ตาย ศพเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย ส่วนคนที่รอดตายถูกจับเข้าคุก ไปกว่าสามพันคน