เข้าสู่เว็บไซต์ มธ. | Enter Website   ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน